فرم پیش ثبت نام غرفه نمایشگاه
لطفا اطلاعات ذیل را با دقت تکمیل فرمایید، زیرا پس از تایید اطلاعات امکان ویرایش توسط شما وجود نخواهد داشت
نام شرکت *
نام شرکت انگلیسی *
نام سر درب غرفه *
نام سر درب غرفه انگلیسی *
نام مدیر عامل *
نام مدیر عامل انگلیسی *
شماره همراه مدیر عامل *
 
نام نماینده تام الاختیار *
شماره همراه نماینده *
 
کد تلفن شهر *
 
شماره تلفن ثابت *
شماره فکس
شناسه ملی *
کد اقتصادی *
آدرس *
آدرس انگلیسی *
وب سایت *
 
پست الکترونیک *
 
زمینه فعالیت *
محل غرفه *


توضیحات تکمیلی
سالن های 38 ، 38a، 38 b ، 40 ، 41 ، 35 ، 31 a ، 31 b ، 44-1 ، 44-2 تحت پوشش بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث می باشند .
متقاضيان استفاده از خدمات اسپانسري از الويت در ثبت نام برخوردار مي باشند.در صورت تمايل به استفاده از اين فرصت بعنوان حامي نمايشگاه لطفا ✓ بزنيد
* متقاضياني كه تمايل دارند در غرفه ي سال قبل خود جانمايي شوند لطفا سالن خود را ذكر كنيد(در صورت عدم تمایل کلمه ندارم را در باکس مربوطه وارد نمایید)
* متقاضياني كه تمايل دارند در سالنهاي جديد جانمايي شوند سالن پيشنهادي خود را ذكر كنيد(در صورت نداشتن سالن پشنهادی کلمه ندارم را در باکس موبوطه وارد نمایید)